Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Phú Thọ

Phu Tho lottery Co.,Ltd
0210.6252.105 | 2209 Hùng Vương - Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ

vé tết xổ số kiến thiết Miền Bắc

Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2018 – 2022

Mục tiêu tổng quát

Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng, ổn định, phấn đấu đưa doanh thu hoạt động xổ số theo nghị quyết của chi bộ đã đề ra; đáp ứng yêu cầu hội nhập; thoả mãn ngày càng tốt nhu cầu giải trí lành mạnh của nhân dân; tạo sự chuyển biến cơ bản trong việc xoá bỏ tệ nạn cờ bạc, số đề.

Đưa xổ số trở thành một kênh đáng kể trong huy động nguồn tiết kiệm trong dân cư, tạo nguồn vốn xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp y tế, giáo dục, phúc lợi xã hội công cộng

Phát triển dịch vụ xổ số theo hướng đa dạng về loại hình, hiện đại về công nghệ; đảm bảo tính tập trung thống nhất về tổ chức; mở rộng địa bàn bán vé trên cơ sở có sự giám sát chặt chẽ của Nhà nước và của Công ty.

Mục tiêu cụ thể

Công ty quản lý và giám sát toàn diện đối với hoạt động kinh doanh xổ số trong phạm vi địa bàn tỉnh Phú Thọ

Định hướng phát triển địa bàn xổ số tỏng toàn tỉnh một cách bền vững trên cơ sở duy trì ổn định và mở rộng quy mô của địa bàn, từng bước đa dạng các loại hình xổ số trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ phụ trách địa bàn, đại lý bán vé trên địa bàn

Từng bước mở rộng địa bàn kinh doanh phát hành xổ số trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc thận trọng, từng bước phù hợp với yêu cầu thực tế và không làm ảnh hưởng đến các vấn đề xã hội.

Hướng tới toàn bộ địa bàn phân chia theo khu vực, định biên từ 15 đến 20 đại lý/ 01 cán bộ phụ trách địa bàn. Cùng vơi việc tiếp tục củng cố và phát triển mở rộng phạm vi kinh doanh trong toàn tỉnh; nhằm mục tiêp thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh đạt hiệu quả

Đa dạng hoá các loại hình xổ số, phát triển sản phẩm được thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa bàn từng khu vực trong toàn tỉnh

Tiếp tục duy trì các loại hình xổ số hiện có, đồng thời với việc đưa thêm một số loại hình sản phẩm mới vào kinh doanh như: Xổ số điện toán, xổ số thông qua điện thoại, tại các khu vực thành thị, trung tâm kinh tế, vùng trọng điểm, sẽ xem xét đưa vào khai thác một số loại hình vui chơi có thưởng trên nguyên tắc đảm bảo khả năng kiểm soát của Nhà nước và của Công ty, an ninh, an toàn trật tự xã hội

Trong thời gian tới vẫn tiếp tục nghiên cứu đề nghị hội đồng xổ số Miền Bắc điều chỉnh mẫu mã tờ vé số Truyền thống; đưa ra thị trường phát hành các tờ vé có mệnh giá và giải thưởng phù hợp với tình hình kinh tế của từng địa bàn, từng khu vực

Trong quá trình phát triển tiếp tục nghiên cứu để đưa ra thị trường loại hình mới tăng sức hấp dẫn chung.

Công ty xác định tăng trưởng bình quân, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, lao động, tiền lương hang năm từ 5% trở lên

Kế hoạch triển khai

Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước trong hoạt động kinh doanh xổ số

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên để tăng cường tính chủ động, sang tạo trong công việc

Nâng cao tiềm lực tài chính của công ty, đề nghị cấp trên cấp bổ xung vốn điều lệ theo lộ trình cho công ty để phát triển mở rộng hoạt động kinh doanh xổ số.

Ưu tiên phát triển mạng lưới đại lý, có tâm huyết với nghề, nhằm kết hợp kinh doanh xổ số với giải quyết các vấn đề xã hội

Tăng cường công tác kiểm tra nhằm đảm bảo việc tuân thủ nghiêm ngặt hoạt động kinh doanh xổ số; kịp thời ngăn chặn các hoạt động số đề để người dân hiểu và không tham gia. Có hình thức xử lý nghiêm với các trường hợp vi phạm

Phối hợp với đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Phú Thọ đưa tin các buổi lễ trao thưởng giải đặc biệt cho khách hang trúng thưởng, duy trì và phục vụ tốt công tác trả thưởng

Thực hiện đầy đủ quyên lợi và lợi ích hợp pháp của cán bộ nhân viên và người lao động, chăm lo điều kiện làm việc, đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên. Tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên và người lao động luôn có tinh thần phấn khởi, yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với công ty

Làm tốt công tác thi đua khen thưởng để động viên, khuyến khích cán bộ nhân viên, người lao động trong công ty phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Các giải pháp thực hiện

Hoàn thành chỉ tiêp kế hoạch từ hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết được giao, thực hiện quản lý tốt công tác phát hành, tăng tỷ lệ tiêu thụ vé, kiểm soát khống chế giảm nợ của đại lý. Phát triển hoạt đọng kinh doanh có thưởng hiệu quả.

Tiếp tục xây dựng mức khoán doanh số bán vé giao cho các tổng đại lý, đại lý bán vé địa bàn phù hợp với điều kiện từng khu vực; Kiểm tra, giám sát đối với những trường hợp không hoàn thành mức khoán được giao đề nghị công ty chấm dứt hợp đồng

Tiếp tục nghiên cứu phát hành thêm các loại hình xổ số, hình thức dự thưởng, cơ cấu giải thưởng, tỷ lệ trả thưởng, trả thưởng khuyến khích cho phù hợp quy định để thu hút được nhiều người tham gia mua vé xổ số.

Tăng cường công tác kiểm tra địa bàn, kiểm tra các đại lý bán vé để kịp thời ngăn chặn việc lợi dụng hoạt động xổ số để tổ chức hoặc tiếp tay ghi số đề trái pháp luật

Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức hệ thống quản lý phát hành, bán vé và phân công cán bộ phụ trách đối với một số địa bàn cho phù hợp, tăng cường mở rộng địa bàn phát triển đại lý bán vé để nâng cao hiệu quả kinh doanh

Nghiên cứu thị trường để xây dựng kế hoạch và triển khai mở rộng địa bàn, phát triển đại lý bán vé, tập trung ưu tiên phát triển những địa bàn có tiềm năng như: Khu đông dân cư, khu công nghiệp, thị trấn và những khu vực có điều kiện cơ sở hạ tầng thuận lợi.

 

Ý kiến bạn đọc
Click để bình luận

FaceBook Page

Liên kết website

Lượt truy cập

Lượt đã truy cập: 57045
Online:11
TRANG TIN ĐIỆN TỬ - CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT PHÚ THỌ
Địa chỉ: Số 2209 - Đường Hùng Vương - Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ.
Điện thoại: 0210.6252.105 - 0912.039.111
Email: xosophutho01@gmail.com